สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 8 resize

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
.....
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
.....
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์