สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 6 resize

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2567

.....
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติงาน และรับทราบข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรี นโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ และร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จตามตัวชี้วัด พร้อมแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
.....
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์