สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
      ●สังกัด กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      ●การบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค
      ●สถานที่ติดต่อ 65/10 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
      ●โทรศัพท์ 034-512926   โทรสาร 034-521027
      ●E-mail : pvlo_knr@dld.go.th เว็บไซต์ : http://pvlo-knr.dld.go.th