สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 6 resize
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

-------
วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ณ ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting กับ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม
-------
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์