สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 2 resize

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและผลักดันการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

-----
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี เข้าร่วมและเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและผลักดันการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่จัดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีร้อยตรีสุทธิวงศ์ เมฆฉาย ปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศภูมิภาคอาเซียนที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ สร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้และสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อสม. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
-----
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์