สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
..........
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) รับฟังปัญหาลักลอบนำสินค้าปศุสัตว์ (วัว/สุกร) และสินค้าปศุสัตว์ราคาตกต่ำ และพบปะกับเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันตก กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม M Milk Dairy ฟาร์ม(แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด) เพื่อเยี่ยมชมภายในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนเพื่อให้โคนมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลต่อรายได้ ณ M Milk Dairy ฟาร์ม
หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฏหมาย รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดน ไทย-เมียนมาร์ บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์