สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

คณะที่ปรึกษากรมปศุสัตว์และผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามภารกิจเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์
----------
เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2566 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และนายกล้าหาญ ศรีทองท้วม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษากรมปศุสัตว์และผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามภารกิจเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี บริเวณจุดตรวจถาวรไทรโยค ตม.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค บริเวณจุดตรวจร่วมจงอั่ว ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี บริเวณจุดตรวจร่วมสะพานรันตี จุดตรวจบ้านเวียคะดี้ ช่องทางเข้าออกชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ และตรวจเยี่ยมที่ตั้งด่านกักกันสัตว์และคอกกักกันสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์