สถิติผู้เข้าชมเว็บ

408937 0 resize

บูรณาการร่วมเข้าตรวจสอบการลักลอบการกระทำที่ผิดกฎหมาย
..........
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายสุวัฒนา ม่วงหวาน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานร่วมบูรณาการ ดังนี้
1. ฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
2. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
3. ตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี
4. ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าโดยกรมทหารพรานที่ 1404
5. ด่านศุลกากรบ้านพุน้ำร้อน
6. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ได้ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์ประเภทโค กระบือ แพะ แกะ และซากสัตว์ เข้าภายในประเทศ จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. จุดตรวจพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. อาคารคลังสินค้าด่านศุลกากรบ้านพุน้ำร้อน
3. จุดตรวจร่วมความมั่นคงช่องเขาหนีบ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์