สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 2

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
..........
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนาธาร ปานอุทัย ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พรศักดิ์ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาละวะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลจากการติดตามนักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนแล้ว

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์