สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2566
..........
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมแจ้งแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในการนี้ ได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์