สถิติผู้เข้าชมเว็บ

7 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง
----------
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และนายบรรณวุฒิ สายะสนธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายกฤษณะ โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมงานสัตวแพทย์ร่วมออกบริการให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ จำนวน 77 ราย

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์