สถิติผู้เข้าชมเว็บ

290923 resize

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
---------
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์