สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

การดำเนินการส่งเสริมการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
---------
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมหารือกับนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินการส่งเสริมการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่เกษตรกร และมีผลิตภัณฑ์เนื้อแพะคุณภาพตอบสนอง และตรงความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งในปี 2567 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ "งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 20" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ เช่น ไส้กรอกแพะรมควัน แพะตุ๋นยาจีน มัสมั่นแพะ เนื้อแพะแดดเดียว ลาบแพะ และอีกมากมาย ไว้ต้อนรับเกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์