สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize

คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามภารกิจเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์
-----
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และนายกล้าหาญ ศรีทองท้วม หัวหน้าด่านกันกันสัตว์กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามภารกิจเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2566 พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์