สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
-----------
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายอัศวิน ไหลธรรมนูญ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 16 ราย

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์