สถิติผู้เข้าชมเว็บ

5 resize 

พิธีมอบกระบือพระราชทาน
----------
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกระบือพระราชทาน โดยมีนายวีระ หิรัญกุล ปลัดอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วย นายสุนทร นิลพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่อำเภอเลาขวัญโดยการพระราชทานโคครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต เพศเมีย จำนวน 6 ตัว มาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรรับกระบือพระราชทาน จำนวน 3 รายๆ ละ 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นแม่พันธุ์ตามโครงการต่อไป

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์