สถิติผู้เข้าชมเว็บ

338485246 1588781028271869 670708988620703113 n resize

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 (DLD Co - Ordinator : DLD-C)
---------
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 (DLD Co - Ordinator : DLD-C) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายชัยวลัญช์ ตุนาค รักษาการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมบูรณาการติดตามผลปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด DLD-C รอบที่ 1/2566
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์