สถิติผู้เข้าชมเว็บ

5 resize

การประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสม งานวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 15
---------
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายสุนทร นิลพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสม งานวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 15 โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 22 ราย จำนวนโค60 ตัวภายในงานมีการโชว์กระบือและโค การประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสม
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์