สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1078 resize

ครอบครัวปศุสัตว์กาญจน์สัญจร
---------
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกฤษณะ โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง นำทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัญจร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ฉีดยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งมอบหญ้าแห้งเพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล มอบเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์