สถิติผู้เข้าชมเว็บ

4 resize

ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ 2
---------
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ 2 ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์