สถิติผู้เข้าชมเว็บ

4 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565( World Soil Day)
---------
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิผลปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศน์การปศุสัตว์ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565( World Soil Day) ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้หัวข้อ "Soils, Where food begin : อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน "เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการวันดินโลกจากส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การอบรมหมอดินอาสา 4.0 รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน

.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์