สถิติผู้เข้าชมเว็บ

321176750 668850028255492 4591111520947143047 n resize

กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ประจำปีงบประมาณ 2566
---------
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

เป้าหมายรวมของจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการฯ ผ่าตัดทำหมัน 460 ตัว ฉีดวัคซีน 1,432 ตัว และมีสถานพยาบาลสัตว์เอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 แห่ง ผลการปฏิบัติงานรวมในวันนี้ ฉีดวัคซีน 762 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 212 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 41 ตัว สุนัขเพศเมีย 95 ตัว แมวเพศผู้ 32 ตัว แมวเพศเมีย 44 ตัว
.................
ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์