สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ ตามนโยบาย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-------
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามแหล่งผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในพื้นที่ ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์โครงการ "ปศุสัตว์ ok "
.................
ภาพ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์