สถิติผู้เข้าชมเว็บ

257073 resize

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่11/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ : ฝ่ายบริหารทั่วไป ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์