สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference) โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์