สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

ตรวจเยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ
.................
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ พร้อมทั้งมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมปศุสัตว์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์