สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
.................
๑๖ พ.ย. ๖๕ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุพจน์ แม้นทิม ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์