สถิติผู้เข้าชมเว็บ

11 resize

ปศุสัตว์กาญจน์สัญจร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปศุสัตว์กาญจน์สัญจร ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านเขานางสาวหัว หมู่ 12 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์