สถิติผู้เข้าชมเว็บ

6 resize 

ประชุมรับนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
.................
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ zoom conference จากห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์