สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

มอบหญ้าแห้ง ต้นหม่อน และเวชภัณฑ์สัตว์ ให้กับ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์สำรอง
.................
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์พรศักดิ์ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค ลงพื้นที่มอบหญ้าแห้ง ต้นหม่อน และเวชภัณฑ์สัตว์ ให้กับ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์สำรอง ให้กับแพะในพื้นที่ ต่อไป
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์