สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
.................
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 29 ต.ค. 65 บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประธานและเลขานุการของทุกชุดคณะทำงาน ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน
.................
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์