สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 31426 resize

มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
.................
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายจิรสิน พันธุ์โสดา ปศุสัตว์อำเภอพนมทวน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 4,000 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย สัตว์เลี้ยงได้แก่ โค จำนวน 263 ตัว กระบือ จำนวน 2 ตัว แพะ จำนวน 36 ตัว แกะ จำนวน 105 ตัว โดยมี นายเดชา ลัดดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เป็นตัวแทนรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
.................
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์