สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 10025 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2566 (kick off)
.................
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2566 (kick off) จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยมี นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธาน ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด (ทุ่งลูกนก)
.................
ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์