สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
.................
18 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี โดยมี นายนรภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ให้การต้อนรับ และ นายนาธาร ปานอุทัย ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์ได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์ เกลือแร่ ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เวียคาดี้1 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ให้กับโคที่ได้รับมอบต่อไป
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์