สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

มอบหญ้าอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ (ส.ป.ก.) ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
.................
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก และ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์สัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์