สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

มอบหญ้าอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ
.................
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ พ.อ.ปิยวิทย์ ชนะชัย รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ ทหารบก และด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย โดยได้นำเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และหญ้าอาหารสัตว์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน ๑๐๐ ฟ่อน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
.................
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์