สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หมู่บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
----------
วันที่ 10-12 มกราคม 2566 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าพื้นที่หมู่บ้าน สาละวะ ไล่โว่ หมู่ที่4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เพื่อมอบปัจจัยการผลิตเป็ดไข่ให้กับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ติดตามการผลิตสัตว์ปีกในครัวเรือนที่ให้ผลผลิตและมอบปัจจัยการผลิตสัตว์ปีกให้กับครัวเรือนที่มีความสนใจเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน

----------

ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์