สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize

กิจกรรมปศุสัตว์กาญจน์สัญจร
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมงานสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมปศุสัตว์กาญจน์สัญจร ลงพื้นที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

----------
ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์