สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
----------

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับการดำเนินงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ เร่งรัดผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

----------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์