สถิติผู้เข้าชมเว็บ

8 resize

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
----------
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจำนวน 34 ราย หลักสูตร "การใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบระยะไกล" เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้หรือทักษะเฉพาะทางในสายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ และเป็นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเจอสัตว์จรจัด หรือมีการร้องเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และในช่วงบ่ายวันนี้ ได้มีการลงพื่นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ด้วย

----------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์