สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
----------
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 และพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
----------
ภาพ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์