สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize

กิจกรรมการประกวดแพะ งานวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 15
----------

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายสุนทร นิลพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแพะ งานวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 15 ภายในงานมีการประกวดแพะพันธ์ุบอร์แท้และลูกผสม การโชว์แพะและแกะ โดยได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 25 ราย แพะ จำนวน 106 ตัว


----------
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์