สถิติผู้เข้าชมเว็บ

18 resize

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
----------

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์ ปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริการส่วนตำบลหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกปศุสัตว์ ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมขอรับบริการ จำนวน 300 ราย และได้นำทีมงานสัตวแพทย์ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 36 ตัว แยกเป็น สุนัขเพศเมียจำนวน 3 ตัว สุนัขเพศผู้จำนวน 1 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 18 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 4 ตัว พร้อมนี้ได้นำหญ้าแห้งจำนวน 5,000 กิโลกรัม มอบแก่เกษตกรในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จำนวน 50 ราย เพื่อเป็นเสบียงพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง


----------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์