สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี
 
  วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นำโดย นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์