สถิติผู้เข้าชมเว็บ

344748 resize 

กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565(World Rabies Day 2022)
 

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ.2565 (World Rabies Day 2022) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์อำเภอร่วมต้อนรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปากแพรก และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรรวมทั้งของประชาชน จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 95 ตัว ได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 29 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว และแมวเพศเมีย 31 ตัว รวม 75 ตัว
----------------
ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์