สถิติผู้เข้าชมเว็บ

287899 resize

โครงการพัฒนาชุมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
   
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านสาละวะ ไล่โว่ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ติดตามผลการผลิตสัตว์ปีกในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์กับครัวเรือนที่มีความสนใจเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์