สถิติผู้เข้าชมเว็บ

101839 resize

พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบกรรมสิทธ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ราย
2.ไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 50 ตัว และนำไปมอบให้กับเกษตรกร จำนวน 18 ราย ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไป
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ : ข่าว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ภาพ