สถิติผู้เข้าชมเว็บ

LINE ALBUM KickOff 8 resize 

รณรงค์ (Kick off) พ่นสารกำจัดแมลงและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในฟาร์มและตลาดนัด โค กระบือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick off) ปล่อยขบวนรถ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์พ่นสารกำจัดแมลงและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม และตลาดนัดโค กระบือ ตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ตามนโยบายการควบคุม ป้องกัน โรคระบาดในสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ณ ตลาดนัดค้าสัตว์ ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายสุนทร นิลพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา กล่าวรายงาน พร้อมปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคและวิธีการป้องกันโรคลัมปี สกิน และโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ที่สภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของแมลงที่เป็นพาหะ โดยขอให้เกษตรกรเข้มงวดเฝ้าระวังและสังเกตอาการสัตว์ของตนเอง หากพบอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
 

ภาพ: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์