สถิติผู้เข้าชมเว็บ

291905613 3441502442798998 1650601449894513339 n resize 

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้จัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ วัดคร้อพนัน ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง พาไปฉีดวัคซีน” ให้กับประชาชน
โดยมีสัตว์เลี้ยงได้รับบริการ รวมทั้งสิ้น 46 ตัว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย จำนวน 12 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 29 ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว
 

ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์