สถิติผู้เข้าชมเว็บ

5 resize 

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และนายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีนายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม และนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจบุรีได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ จำนวน 17 ตัว แยกเป็น สุนัข จำนวน 12 ตัว แมว จำนวน 5 ตัว
 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์